0570-803 05

WV Bevakning och Skydd AB

West Vakt är ett auktoriserat bevakningsföretag som etablerades 1989.

Vi finns i Arvika i västra Värmland och har Arvika- och Eda kommun som arbetsområde.

Våra kunder är idag ett flertal större industrier, fastighetsägare, butiksägare, övriga företagare, samt privatpersoner.
Larmbevakning

Det blir allt vanligare att företag, kommuner, landsting, privatpersoner, m.fl., för att höja säkerheten installerar någon form av teknisk bevakning.

De vanligaste tekniska säkerhetssystemen är:
- Inbrottslarm
- Överfallslarm
- Brandlarm
- Driftlarm

På plats kan våra väktare, som är väl utrustade för akuta situationer, åtgärda de flesta skadorna som kan ha uppkommit, det kan vara allt ifrån glaskross, uppbrutna dörrar, fönster, vattenläkage, m m.

Rondbevakning

När ordinarie verksamhet hos Kunden avslutas för dagen tar våra väktare över ansvaret för säkerheten på Ert företag då det är stängt.

En tillsynsrond kan omfatta
- Allmän tillsyn av samtliga lokaler
- Tillsyn av vissa delar i företaget
- Yttre tillsyn av företaget
- Kontroll låsning av dörrar och fönster
- Låsning och upplåsningsrond

Vi kan även erbjuda en kombination av väktartillsyn och teknisk bevakning.

Ajax Larm

Hög kvalitet, tillförlitlighet, användarvänligt och snygg design kännetecknar Ajax som skapar trygghet när den boende befinner sig någon annanstans. Med en app i mobilen håller användaren koll på vad som händer där hemma genom pushnotiser och händelseloggar. Inga kompromisser mellan det smidiga, trygga och det snygga. Med Ajax får man det bästa av flera världar, hela vägen från installation till användning i hemmet. Väktartjänst från West Vakt 155 kr/mån inklusive SIM-kort för kommunikation.

https://ajax.systems/